english  polski
BIP Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Strona główna
POPDO
O Projekcie
Dokumenty
Multimedia
Audyt
POPDOW
O Projekcie
Dokumenty
Multimedia
Audyt
Skróty i skrótowce
Ogłoszenia
KPDEE Kontakt
Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej

W związku z realizacją krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej sporządzonego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831), stosowanie do wybranych środków poprawy efektywności energetycznej oraz zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 ww. ustawy o efektywności energetycznej - BKP realizuje swoje zadania poprzez m.in.:
  • nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  • wymianę eksploatowanych urządzeń na urządzenia charakteryzujące się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  • wnioskowanie o ujęcie w opracowywanych przez JRP planach zarządzania środowiskiem działań łagodzących, które wymagają od wykonawców robót budowlanych wykorzystania sprzętu i maszyn charakteryzujących się niskim zużyciem energii i niską emisją zanieczyszczeń i/lub takiego ich użytkowania aby zapewnić to niskie zużycie i emisję.
al. Jaworowa 9-11, 53-123 Wrocław • NIP: 8992710989, REGON: 021453018 • tel. +48 71 787 86 90, fax: +48 71 787 86 95 • e-mail: pcu@odrapcu.pl
Strona ma wyłącznie charakter informacyjny.