english  polski
BIP Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Strona główna
POPDO
O Projekcie
Dokumenty
Multimedia
Audyt
POPDOW
O Projekcie
Dokumenty
Multimedia
Audyt
Skróty i skrótowce
Ogłoszenia
KPDEE Kontakt
Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej

W związku z realizacją krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej sporządzonego na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551) oraz stosowanie do wybranych środków poprawy efektywności energetycznej oraz zgodnie z zapisami art. 10 ust. 2 ww. ustawy o efektywności energetycznej – BKP realizuje swoje zadania poprzez:
  • nabywanie nowych urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  • wymianę eksploatowanych urządzeń, charakteryzujących się wysokim zużyciem energii oraz wysokimi kosztami eksploatacji;
al. Jaworowa 9-11, 53-123 Wrocław • NIP: 8992710989, REGON: 021453018 • tel. +48 71 787 86 90, fax: +48 71 787 86 95 • e-mail: pcu@odrapcu.pl
Strona ma wyłącznie charakter informacyjny.