english  polski
BIP Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Strona główna
POPDO
O Projekcie
Dokumenty
Multimedia
Audyt
POPDOW
O Projekcie
Dokumenty
Multimedia
Audyt
Skróty i skrótowce
Ogłoszenia KPDEE
Kontakt

Spotkanie przedstawicieli Banku Światowego i Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły z mieszkańcami Ziemi Kłodzkiej.

17 maja 2019 r. w Międzylesiu przedstawiciele Banku Światowego spotkali się z mieszkańcami i przedstawicielami samorządów lokalnych Powiatu Kłodzkiego. Wydarzenie to odbyło się w ramach trwającej misji Banku Światowego, której celem jest cykliczna ocena zaawansowania realizowanych prac w ramach projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły.
Ziemia Kłodzka, ze względu na ukształtowanie terenu oraz intensywną zabudowę skoncentrowaną w dolinach rzek, jest obszarem szczególnie wrażliwym na występowanie powodzi. Ze względu na swój gwałtowny przebieg, powodzie te nie tylko skutkują stratami materialnymi, ale również ofiarami śmiertelnymi. Aktualnie realizowane inwestycje w postaci czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych (Szalejów, Krosnowice, Roztoki, Boboszów) pozwolą na zmniejszenie zagrożenia powodziowego w dolinach rzek poniżej tych zbiorników i wpłyną na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Konieczne są jednak dalsze, pogłębione prace analityczne, które mogłyby skutkować kontynuacją działań, które jeszcze bardziej zwiększą poziom bezpieczeństwa ludzi i ich dobytku.
W trakcie spotkania w Międzylesiu przedstawione zostało stanowisko przedstawicieli Banku Światowego i Biura Koordynacji Projektu w sprawie analiz wykonanych przez Konsultanta wsparcia technicznego dla Jednostki Realizującej Projekt w PGW WP RZGW we Wrocławiu, to jest Joint Venture firm: Sweco Consulting sp. z o.o. (Lider); Sweco Nederland B.V. (Partner) oraz Sweco Engineering sp. z o.o. (konsultant podwykonawca) i Ekocentrum – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych sp. z o.o. (konsultant podwykonawca). Bank Światowy współfinansuje budowę czterech obecnie realizowanych suchych zbiorników oraz program prac modernizacyjnych w zakresie koryt newralgicznych rzek i potoków, tak aby poprawić warunki bezpiecznego przeprowadzenia fali powodziowej. W ramach projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły nie będą natomiast współfinasowane inwestycje mające na celu budowę dodatkowej retencji w postaci kolejnych suchych zbiorników przeciwpowodziowych.
Dla realizowanych inwestycji Biuro Koordynacji Projektu, wspierając Bank Światowy, prowadzi nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac w zakresie przestrzegania procedur przetargowych, finansowych, środowiskowych i społecznych.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Koordynacji Projektu.
al. Jaworowa 9-11, 53-123 Wrocław • NIP: 8992710989, REGON: 021453018 • tel. +48 71 787 86 90, fax: +48 71 787 86 95 • e-mail: pcu@odrapcu.pl
Strona ma wyłącznie charakter informacyjny.